zonnepalenel particulier

Salderingsregeling: Eigen Huis vraagt Budget Energie jaarlijks te salderen, dreigt met ACM

Vereniging Eigen Huis heeft een oproep gedaan aan energiemaatschappij Budget Energie om bij eigenaren van zonnepanelen met een variabel contract niet langer op maandbasis, maar op jaarbasis te salderen.

Na klachten van zonnepaneeleigenaren over Budget Energie herhaalde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) half augustus haar standpunt dat salderen jaarlijks moet.

Wettelijk vastleggen

Daarbij merkte de autoriteit wel op dat dit niet letterlijk in de wet staat. Minister Jetten liet vervolgens weten dat de energiebedrijven wat hem betreft niet op maand- of kwartaalbasis mogen salderen. Hij heeft de Tweede Kamer inmiddels een nota van wijziging toegestuurd waarmee hij de verplichting voor energiebedrijven om jaarlijks te salderen in de wet wil verduidelijken.

Ondertussen is een consument met zonnepanelen vanwege de kwestie een rechtszaak gestart tegen Budget Thuis; het energiebedrijf achter Budget Energie.

500 klachten

Eigen Huis heeft Budget Energie nu een brief gestuurd met de dringende oproep om op jaarbasis te salderen. Budget Energie geeft volgens de vereniging tot nu toe nog geen gehoor aan een eerdere oproep.

Eigen Huis kreeg meer dan 500 klachten van leden over het maandelijks salderen. In de nu gestuurde brief schrijft de vereniging aan het energiebedrijf te verwachten dat het klanten compenseert voor het nadeel dat is ontstaan als gevolg van de saldering op maandbasis. Als dit niet voor 1 november gebeurt, zal de vereniging een officieel verzoek tot handhaving bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) indienen.

Moeilijk te rijmen

‘Het is duidelijk dat salderen ook nu al op jaarbasis moet plaatsvinden. Desondanks heeft u aangegeven per maand te blijven salderen, bij variabele contracten waarbij de tarieven per maand wijzigen’, schrijft Eigen Huis aan Budget Energie. ‘Pas als de wet is verduidelijkt, bent u bereid weer in alle gevallen jaarlijks te gaan salderen. Overigens is uw standpunt om maandelijks te blijven salderen moeilijk te rijmen met de informatie die u op uw website hierover verstrekt. Daar geeft u aan dat klanten zelfs onbeperkt kunnen salderen. En bij de FAQ “Wat is salderen?” geeft u aan dat de hoeveelheid energie die je hebt teruggeleverd, op de jaarnota wordt afgetrokken van de hoeveelheid energie die je geleverd hebt gekregen.’

Mobiliseren leden

‘Op uw website belooft u klanten dus wel op jaarbasis te zullen salderen’, vervolgt Eigen Huis. ‘Vereniging Eigen Huis roept u op de wet na te leven en uw toezegging na te komen bij al uw klanten. Wij verzoeken u daarom dringend alsnog op jaarbasis te salderen, naar de toekomst toe en ook wat u tot op heden ten onrechte op maandbasis heeft gesaldeerd. Als u dit niet voor november toezegt, achten wij ons vrij nadere actie te ondernemen, waaronder het mobiliseren van onze leden en het indienen van een officieel verzoek om handhaving jegens u bij de Autoriteit Consument en Markt.’