energielabel zonnepanelen

NVM: populariteit woning met groen energielabel stijgt door energiecrisis

De verkoopaantallen van woningen met een groen energielabel lopen minder hard terug, de prijzen dalen minder hard, ze verkopen sneller en er wordt vaker en meer boven de vraagprijs betaald. Dat meldt de NVM.

Brainbay, een dochterbedrijf van makelaarsvereniging NVM, stelt op basis van een data-analyse dat ‘groene’ woningen door de hard gestegen energielasten een duidelijk voordeel hebben. Zo is de woningwaarde van een duurzame woning ten opzichte van een minder duurzame woning hoger en neemt het verschil alleen maar verder toe.

50.000 duizend euro verschil

Afgelopen zomer heeft Brainbay al onderzoek naar buiten gebracht waaruit bleek dat hoe duurzamer de woning is, hoe hoger de woningwaarde. Brainbay heeft deze analyse opnieuw uitgevoerd, waarbij de methodiek is aangescherpt door de analyse te baseren op transacties die gelinkt zijn aan een NTA8800 energie-inspectie waarmee het energielabel van een woning vastgesteld wordt. Voor het eerst kan zo het onderscheid worden gemaakt tussen woningen met een label A en de categorie met een nog beter label, de A+ gelabelde woningen. De conclusie? Elke stap naar een beter energielabel leidt tot een hogere woningwaarde.

De meerwaarde tussen de verschillende energielabels is volgens het onderzoek alleen maar groter geworden, vergeleken met de analyse in juli. Een woning met label C brengt – op dit moment verkocht – gemiddeld 11,6 procent meer op dan een vergelijkbare woning met een label G. Met de huidige gemiddelde woningprijs kan het dan gaan om bijna 50.000 euro.

Onderstaande tabel toont de procentuele stijging van de woningwaarde bij de stap van een oud naar een nieuw energielabel.

Tabel niet meer bescihkbaar

Alleen maar groter

In de huidige woningmarkt is het woningaanbod gegroeid, wat volgens Brainbay leidt tot meer concurrentie tussen te koop staande woningen. Bovendien zijn de sterk gestegen energielasten steeds belangrijker bij de overweging om een ander huis te kopen. Dit zorgt ervoor dat de meerwaarde van een beter label de afgelopen tijd alleen maar verder is toegenomen. Onderstaande grafiek illustreert dit en laat voor de afgelopen 2 jaar zien hoeveel procent een woning (gemiddeld) meer waard wordt wanneer het energielabel verandert.

Tabel niet meer bescihkbaar

De grootste waardevermeerdering zit in de sprong van een label G naar label C. Dat verschil lag in 2021 op zo’n 8 procent, maar is in 2022 gegroeid naar meer dan 12 procent. Ook een sprong van label E naar label B laat een toename zien in waardeverschil, oplopend naar 10 procent in het derde kwartaal van dit jaar. Voor een woning met een label C is te zien dat de meerwaarde van een vergelijkbare woning maar dan met label A tot in het tweede kwartaal van 2022 stabiel bleef op 5,5 procent. Deze woningen waren in de krappe woningmarkt met hard oplopende prijzen dus wel meer waard, maar het waardeverschil loopt pas op sinds dit kwartaal, waarin het woningaanbod stijgt en de huizenprijzen dalen.

Praktijkvoorbeeld

Als praktijkvoorbeeld noemt Brainbay een vooroorlogse tussenwoning in de gemeente Amersfoort met energielabel E. In dezelfde straat staat een identieke woning, maar dan verbouwd. Met onder andere vloer-, dak-, en spouwmuurisolatie, zonnepanelen en een hybride warmtepomp is deze woning verduurzaamd tot een energielabel A. De waardesprong van dit segment woningen – locatie in combinatie met woningtype en bouwperiode – van label E naar label A bedraag +14,3 procent. Op een gemiddelde verkoopprijs – van dit type woningen op dit moment – van 538.000 euro gaat het om een waardevermeerdering van ruim 75.000 euro. Dit toont volgens Brainbay de bereidheid aan om meer te betalen voor een energiezuinige woning vergeleken met de gemiddelde woning in de straat. De verduurzaming van de woning leidt niet alleen tot lagere maandlasten, maar dus ook tot een flinke waardevermeerdering van de woning.

Duurzame woningen

In de analyse is niet alleen gekeken naar de waardevermeerdering van een woning met een beter energielabel, maar ook naar de prestaties van woningen met een groener energielabel op de woningmarkt. Uit deze analyse blijkt dat de verkoopaantallen van groene woningen minder hard teruglopen, de prijzen minder hard dalen, de woningen sneller verkopen waarbij er vaker en meer boven de vraagprijs wordt betaald.

In het derde kwartaal van 2022 werden in totaal 10 procent minder woningen verkocht dan een kwartaal eerder, wat deels te maken heeft met een seizoenseffect. De daling van het aantal verkopen is het grootst bij de laagste labels. Van woningen met een E-, F- of G-label werden er 12 tot 18 procent minder verkocht. Voor de overige labels geldt dat zij minder last hebben van de veranderde marktomstandigheden. Hier bleef de verkoopdaling beperkt tot maximaal 10 procent. Voor het eerst zijn ook woningen meegenomen met een label nog beter dan A, de A+ woningen. Voor deze groep bedroeg de daling van het aantal verkopen slechts 4 procent.

Bied- en koopproces

De prijsdaling laat hetzelfde beeld zien. Voor woningen met een label A (of hoger) en B blijft de daling beperkt tot 3 à 4 procent. Voor woningen in de labelklasse C t/m F is de daling met 5 tot 8 procent veel groter. Voor G-gelabelde woningen bedraagt de daling ruim 4 procent.

Rieks van den Berg, NVM-bestuurslid van de vakgroep Wonen en portefeuillehouder Duurzaamheid over de uitkomsten van de analyse van Brainbay: Het is duidelijk dat kopers het energielabel nadrukkelijker betrekken bij het bied- en koopproces. Bij woningen met een A- tot en met C-label wordt ongeveer twee derde verkocht boven de vraagprijs. Bij F-woningen was dit 61 procent en bij woningen met een G-label nog maar 56 procent. Ook het gemiddelde vraag-verkoopprijsverschil laat dit patroon zien: 3 tot 3,5 procent overbieding bij A- tot en met D-woningen en nog slechts 1,8 procent bij woningen met een G-label. Verduurzaming voegt dus waarde toe. Het zou daarom mooi zijn als de overheid nog meer inzet op verduurzaming van de minder duurzame woningen en daarbij consumenten ondersteunt die dat financieel ook nodig hebben.’